Som ytterligare del i samarbetet mellan Global Gaming och Finnplay Group har Global Gaming överlåtit domänen Ninjacasino.se till Viral Interactive Ltd. Viral Interactive, som innehar licens för kommersiellt onlinespel utfärdad av Spelinspektionen, har även ansökt hos Spelinspektion om att lägga till domänen Ninjacasino.se till sina övriga domäner på nuvarande licens. Viral Interactive ansvarar i egenskap av licenshavare fullt ut för driften och regelefterlevnaden av samtliga domäner som lyder under dess licens.

I början av augusti lanserade Viral Interactive den nya spelsajten NanoCasino.com. Global Gaming är marknadsföringspartner till Viral Interactive och kommer fortsatt bistå med resurser och expertis kring marknadsföring, kundupplevelse och varumärkeshantering för både NanoCasino.com och Ninjacasino.se.

Tobias Fagerlund, VD Global Gaming, säger i en kommentar:

– Vi är naturligtvis medvetna om Ninja Casinos enorma värde på den svenska marknaden och det kan inte vara någon överraskning att vi inte vill låta dess potential gå till spillo. Det är min övertygelse att Ninjacasino.se är i trygga händer hos Viral Interactive och Finnplays väldokumenterat säkra och ansvarstagande plattform där spelglädje och underhållning står i fokus.

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

ENGLISH

Global Gaming deepens its cooperation with Viral Interactive Ltd and transfers the Ninjacasino.se domain.

As a step forward in the cooperation between Global Gaming and Finnplay Group, Global Gaming has officially transferred the domain Ninjacasino.se to Viral Interactive Ltd. Viral Interactive, the holder of a licence for commercial online gambling issued by the Swedish Gambling Authority, has also filed an application with SGA, seeking to add Ninjacasino.se to the list of domains covered by their current licence. As licensee, Viral Interactive is fully responsible for the operation and compliance of all domains under its licence.

In early August, Viral Interactive launched the new gaming site NanoCasino.com. Global Gaming acts a marketing partner to Viral Interactive and will continue to provide support in terms of resources and expertise in marketing, customer experience and branding for both NanoCasino.com and Ninjacasino.se.

Global Gaming CEO, Tobias Fagerlund, commented, “We are, of course, aware of Ninja Casino’s enormous value in the Swedish market and it should come as no surprise that we do not want to let its potential go to waste.

“It is my belief that Ninjacasino.se is in safe hands with Viral Interactive and Finnplay’s provenly safe and responsible platform, which also places a great deal of emphasis on entertainment and the pleasure of gaming.”

For further information, please contact

Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.