Latest
Annual general meetings

June 25, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ) - med förslag till ny styrelse

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 augusti 2020 kl. 10.00, 7A Strandvägen, Strandvägen 7, i Stockholm Bolagets aktieägare Tigerstaden AS och Alinea Capital AS, och sedermera även aktieägarna Enlabs AB …
May 08, 2020

Årsstämma 2020

Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för räkenskapsåret 2019, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret …
July 29, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)/ Notice of EGM

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 augusti 2019 kl. 10.00 i Rum Boeing 737 på Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Stockholm-Arlanda (tidigare Radisson Blu Sky City Hotel), med adress …
April 15, 2019

Årsstämma 2019/Annual General Meeting 2019

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, kl. 10.00. Årsstämman kommer att avhållas i Rum Clara 2 på 7 A Centralen, med adress Vasagatan 7 i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som …

Archive

November 22, 2018

Annual General Meeting 2019

Årsstämman 2019  kommer äga rum i Stockholm den 16 Maj 2019. Tid
April 17, 2018

Annual General Meeting 2018

Swedish (original) version Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed
November 01, 2017

Annual general meeting 2018

Årsstämman 2018  kommer äga rum i Stockholm den 16 Maj 2018. Tid
May 23, 2017

Annual General Meeting 2017

In Swedish (prevailing version) Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas
May 09, 2016

Annual General Meeting 2016

Notice of the Annual General Meeting of Global Gaming 555 AB (5567210520)
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy