Subscribe

Artboard 1
To receive the latest reports and pressreleases

Facts
& Figures

*All financial figures are in SEK
97,7 m
Revenue
Quarter 2
26,5 m
Ebit
Quarter 2
0,60
Profit per share
Quarter 2
Press Release
October 17, 2017

Global Gaming har villkorat godkänts för notering på Nasdaq First North

News
October 12, 2017

Global Gamings emission kraftigt övertecknad

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore Pressmeddelande 12 oktober kl. 15:45 Global Gaming 555 AB (publ) avslutade den 11 oktober 2017 teckningsperioden, i erbjudandet till allmänheten i Sverige, att teckna aktier i bolaget inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Emissionen uppgår till 22 MSEK. Intresset för att teckna aktier har varit väldigt stort och emissionen var övertecknat cirka arton gånger. Totalt inkom teckningsanmälningar för cirka 400 MSEK. Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North är preliminärt planerad till den 19 oktober 2017. 
 

Our Financial
Calender

November 30, 2017

Q3 will be published on November 30, 2017

February 28, 2018

Q4 will be published on February 28, 2018