Latest
Press Releases

March 18, 2020

Viral Interactive Limited lämnar den svenska B2B-marknaden samt uppdatering från Global Gaming med anledning av Covid-19 (English version follows)

Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel och bland annat driver onlinecasinot Nano Casino, har idag meddelat sitt beslut att avveckla sina B2B-samarbeten på reglerade marknader, inklusive Sverige och Storbritannien. I samband med beslutet har Viral Interactive …
February 20, 2020

Global Gaming 555 AB – Year-end report – Full year 2019

Fourth Quarter, October - December 2019 Revenue for the period amounted to SEK 57.5 (236.4) million. Operating profit was SEK -26.6 (18.0) million. Profit after tax for the period was -31.6 (16.1) mkr, or SEK -0.77 (0.39) per share. Cash …
February 20, 2020

Global Gaming 555 AB – Bokslutskommuniké – Helår 2019

Kvartal 4, oktober - december 2019 Intäkterna uppgick till 57,5 (236,4) mkr. Rörelseresultatet blev -26,6 (18,0) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -31,6 (16,1) mkr, motsvarande -0,77 (0,39) kr per aktie. Operationellt kassaflöde uppgick till -43,2 (7,7) mkr. Helår, 2019 …
February 12, 2020

Spelinspektionen avslår Viral Interactives ansökan om att lägga till Ninjacasino.se på nuvarande licens. (English version follows)

Som tidigare kommunicerats har Global Gaming överlåtit domänen Ninjacasino.se till Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel utfärdad av Spelinspektionen. Viral Interactive ansökte i samband med överlåtelsen om att få lägga till Ninjacasino.se till sina övriga domäner …

Archive

January 08, 2020

Global Gaming 555 AB: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd för överklagat licensbeslut (English version follows)

Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s
November 21, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – September 2019 (English translation)

Third Quarter, July – September 2019 Revenue for the period amounted to
November 21, 2019

Global Gaming 555 AB – Delårsrapport januari-september 2019

Kvartal 3, juli – september 2019 Intäkterna uppgick till 60,3 (253,1) mkr.
November 12, 2019

Global Gaming 555 AB: Överklagan av beslut om återkallad licens avslås av förvaltningsrätten (English version follows)

Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – June 2019

Second Quarter, April – June 2019 Revenue for the period amounted to
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport januari-juni 2019

Kvartal 2, april – juni 2019 Intäkterna uppgick till 132,2 (227,8) mkr.
1 of 13
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy