Latest
Press Releases

September 21, 2020

Enlabs AB lämnar offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Global Gaming 555 AB som utser en oberoende budkommitté

Enlabs AB ("Enlabs") offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Enlabs efter förvärv av aktier i Global Gaming 555 AB (publ) ("Bolaget") ökar sitt aktieägande i Bolaget från 29,89 % till 54,06 % av samtliga aktier och röster. Förvärvet innebär att …
September 21, 2020

VD Tobias Fagerlund lämnar bolaget

Styrelsen för Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”, ”bolaget”) har i samförstånd med bolagets VD Tobias Fagerlund beslutat att anställningen avslutas. Tobias Fagerlund utsågs till tillförordnad VD för Global Gaming den 29 april 2019 och har sedan den 2 juli …
August 27, 2020

Kommentar från styrelsen i Global Gaming 555 AB

Styrelsen för Global Gaming 555 AB har noterat att bolagets huvudägare ENLABS utökat sitt aktieinnehav från 29.89% till 54,06% av samtliga aktier och röster. Därmed har ENLABS passerat budpliktsgränsen och därför meddelat att man har för avsikt att inom fyra …
August 25, 2020

Lanserar Betting

Global Gaming har lanserat betting på varumärket Ninja Casino. Lanseringen sker i samarbete med leverantören Altenar. “Vårt fokus är att leverera en enastående spelupplevelse till våra kunder och vi är väldigt nöjda med att nu förbättra vårt produktutbud genom att …

Archive

August 06, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 6 augusti 2020 en extra bolagsstämma
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Half-year report – January-June 2020

"Global Gaming is back to profitability!"
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport – januari – juni 2020

"Global Gaming återigen lönsamt!"
July 06, 2020

Global Gaming överlåter rättigheter till Nano Casino till Finnplay-gruppen för 500 000 Euro (English version follows)

Global Gaming har idag ingått avtal med Finnplay-gruppen avseende överlåtelse av de
June 25, 2020

Komplettering: Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

Den enda skillnaden jämfört pressmeddelandet kl 12:14 är att fullmaktsdokument samt kallelsen i pdf-format
June 25, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till
1 of 16
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy