Latest
Press Releases

May 08, 2020

Kommuniké från årsstämman 2020 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för räkenskapsåret 2019, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret …
May 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Quarterly report – January-March 2020

First Quarter, January - March 2020 Revenue for the period amounted to SEK 57.8 (162.1) million. Operating profit was SEK -0.4 (-43.3) million. Profit after tax for the period was SEK -0.4 (-41.5) million, or SEK 0.00 (-1.02) per share. …
May 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Kvartalsrapport – januari - mars 2020

Kvartal 1, januari - mars 2020 Intäkterna uppgick till 57,8 (162,1) mkr. Rörelseresultatet blev -0,4 (-43,3) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 (-41,5) mkr, motsvarande 0,00 (-1,02) kr per aktie. Operationellt kassaflöde uppgick till -14,1 (-41,1) mkr. Väsentliga händelser …
May 05, 2020

Global Gaming byter VD i maltesiskt dotterbolag (English version follows)

Global Gaming har idag utsett Petter Fagrell till VD för sin verksamhet på Malta. Petter är 32 år gammal och jurist. Sedan våren 2019 är Petter verksam vid Global Gamings svenska huvudkontor med ansvar för koncernens övergripande arbete med regelefterlevnad …

Archive

April 17, 2020

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2019 (English version follows)

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets
April 06, 2020

Årsstämman 2020 / Annual General Meeting 2020

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till
April 06, 2020

Styrelsen i Global Gaming har beslutat om aktieutdelning (English version follows)

Styrelsen för Global Gaming har förändrat sin bedömning i Bokslutskommunikén 2019 om
March 18, 2020

Viral Interactive Limited lämnar den svenska B2B-marknaden samt uppdatering från Global Gaming med anledning av Covid-19 (English version follows)

Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel och bland
February 20, 2020

Global Gaming 555 AB – Year-end report – Full year 2019

Fourth Quarter, October – December 2019 Revenue for the period amounted to
February 20, 2020

Global Gaming 555 AB – Bokslutskommuniké – Helår 2019

Kvartal 4, oktober – december 2019 Intäkterna uppgick till 57,5 (236,4) mkr.
1 of 14
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy