Latest
Press Releases

June 18, 2018

Mark Wadsworth confirmed as Global Gaming COO

Malmö, Sweden – 18 June 2018 Global Gaming’s Acting CEO, Joacim Möller is pleased to announce that the temporary move of the COO role to Malta from Malmö, where it was held by Möller himself, has officially been converted into …
May 16, 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 16 maj 2018 sin årsstämma för räkenskapsåret 2017, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. …
May 15, 2018

Global Gaming 555 AB delårsrapport januari-mars 2018

Kvartal 1, januari – mars 2018 • Intäkterna ökade till 198,6 (54,3) mkr, motsvarande en tillväxt med 266 procent. • Spelintäkterna (NGR) för Ninja Casino ökade med 25 procent jämfört med sista kvartalet 2017 och deponeringarna ökade med 30 procent under …
May 08, 2018

Global Gaming uttalar sig om marknadens förväntningar på kvartal 1

Global Gaming går ut och korrigerar marknadens förväntningar på kvartal 1. Intäkterna beräknas öka med 14 procent kvartal mot kvartal och summeras till cirka 198 mkr med EBIT cirka 29 mkr. Nyligen publicerad analys från ABG Sundal Collier ligger i …

Archive

April 25, 2018

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2017

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets
April 19, 2018

Global Gaming omorganiserar koncernledningen i syfte att ytterligare stödja fortsatt tillväxt och innovationskraft.

Global Gaming meddelar i dag att Stefan Olsson på egen begäran slutar
April 17, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING 555 AB

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma onsdagen
April 06, 2018

Global Gaming lanserar Spellandet.com från MGA licens

Global Gaming lanserar idag Spellandet.com med licens från Malta Gaming Authority (MGA).
March 31, 2018

Förändring av antalet aktier och röster i Global Gaming 555 AB

Global Gaming har ökat antal aktier med 1 200 000 som följd av att
March 08, 2018

Global Gaming appoints Alessandro Focardi as Chief Growth Officer

In order to support the continued growth on existing and new markets,
1 of 5
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy