Latest
Press Releases

November 12, 2019

Global Gaming 555 AB: Överklagan av beslut om återkallad licens avslås av förvaltningsrätten (English version follows)

Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd:s licens för att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel. Spelinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten som idag har meddelat att avslå överklagandet. ”Vi är besvikna över förvaltningsrättens …
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – June 2019

Second Quarter, April - June 2019 Revenue for the period amounted to SEK 132.2 (227.8) million. Operating profit was SEK -11.1 (41.0) million. Operating profit before non-recurring write-downs SEK 0.5 (41.0) million. Profit after tax for the period was SEK -11.8 …
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB - Halvårsrapport januari-juni 2019

Kvartal 2, april - juni 2019 Intäkterna uppgick till 132,2 (227,8) mkr. Rörelseresultatet blev -11,1 (41,0) mkr. Rörelseresultat före engångsnedskrivning 0,5 (41,0) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -11,8 (28,9) mkr, motsvarande -0,29 (0,71) kr per aktie. Operationellt kassaflöde uppgick …
August 14, 2019

Beslut från Extra bolagsstämma Global Gaming

Global Gaming 555 AB höll den 14 augusti 2019 en extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor, utsågs genom nyval till revisor för tiden intill …

Archive

August 07, 2019

Global Gaming 555 AB – Inhibitionsöverklagan avslås av Högsta Förvaltningsdomstolen (English version follows)

Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd, vilket driver internetkasinot Ninja Casino,
August 04, 2019

Global Gaming – NanoCasino.com live i Sverige (English version follows)

NanoCasino.com, det första steget i det tidigare offentliggjorda samarbetet mellan Global Gaming
July 29, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)/ Notice of EGM

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till
July 18, 2019

Global Gaming – Lanserar NanoCasino.com i Sverige tillsammans med Finnplay (English version follows)

Inom några veckor lanserar Global Gaming det nya internetcasinot NanoCasino.com i Sverige.
July 10, 2019

Global Gaming 555 AB – Avtal med plattformsleverantören Finnplay (English translation follows)

Global Gaming har via sina maltesiska dotterbolag idag träffat avtal med den
July 09, 2019

Global Gaming 555 AB: Inhibitionsöverklagan avslås av Kammarrätten (English version follows)

Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd, vilket driver internetkasinot Ninja Casino,
1 of 12
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy