Latest
Press Releases

October 19, 2020

Kammarrätten avslår överklagan, styrelsen väljer att inte överklaga

Den Svenska Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s (”Global Gaming”, ”Bolaget”) dotterbolag SafeEnt Ltd:s licens för att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel i Sverige. Spelinspektionens beslut kom att överklagas till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet, …
September 29, 2020

Uttalande från den Oberoende Budkommittén för Global Gaming 555

Den Oberoende Budkommittén för Global Gaming 555 AB (publ) (”Global Gaming” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Bolaget att acceptera budpliktsbudet om 11 kronor per aktie som lämnats av Enlabs AB (publ) (”Enlabs”). Detta uttalande görs av den Oberoende Budkommittén …
September 21, 2020

Enlabs AB lämnar offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Global Gaming 555 AB som utser en oberoende budkommitté

Enlabs AB ("Enlabs") offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Enlabs efter förvärv av aktier i Global Gaming 555 AB (publ) ("Bolaget") ökar sitt aktieägande i Bolaget från 29,89 % till 54,06 % av samtliga aktier och röster. Förvärvet innebär att …
September 21, 2020

VD Tobias Fagerlund lämnar bolaget

Styrelsen för Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”, ”bolaget”) har i samförstånd med bolagets VD Tobias Fagerlund beslutat att anställningen avslutas. Tobias Fagerlund utsågs till tillförordnad VD för Global Gaming den 29 april 2019 och har sedan den 2 juli …

Archive

August 27, 2020

Kommentar från styrelsen i Global Gaming 555 AB

Styrelsen för Global Gaming 555 AB har noterat att bolagets huvudägare ENLABS
August 25, 2020

Lanserar Betting

Global Gaming har lanserat betting på varumärket Ninja Casino. Lanseringen sker i
August 06, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 6 augusti 2020 en extra bolagsstämma
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Half-year report – January-June 2020

"Global Gaming is back to profitability!"
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport – januari – juni 2020

"Global Gaming återigen lönsamt!"
July 06, 2020

Global Gaming överlåter rättigheter till Nano Casino till Finnplay-gruppen för 500 000 Euro (English version follows)

Global Gaming har idag ingått avtal med Finnplay-gruppen avseende överlåtelse av de
1 of 16
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy