Latest
Press Releases

August 06, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 6 augusti 2020 en extra bolagsstämma i Stockholm, varvid i huvudsak följande beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Till styrelseledamöter omvaldes Arne Reinemo samt nyvaldes Christian Rasmussen, Michael Niklasson, Niklas Braathen och Jonas …
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Half-year report – January-June 2020

"Global Gaming is back to profitability!" Second Quarter, April - June 2020 Revenue for the quarter amounted to SEK 71.8 (132.2) million. Operating profit was SEK 1.1 (-11.1) million. Profit after tax for the quarter was SEK 1.0 (-11.8) million, …
August 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport – januari - juni 2020

"Global Gaming återigen lönsamt!"Kvartal 2, april - juni 2020 Intäkterna uppgick till 71,8 (132,2) mkr. Rörelseresultatet blev 1,1 (-11,1) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-11,8) mkr, motsvarande 0,03 (-0,29) kr per aktie. Operationellt kassaflöde uppgick till 9,1 (-9,6) …
July 06, 2020

Global Gaming överlåter rättigheter till Nano Casino till Finnplay-gruppen för 500 000 Euro (English version follows)

Global Gaming har idag ingått avtal med Finnplay-gruppen avseende överlåtelse av de kvarvarande rättigheterna i varumärket Nano Casino. Överlåtelsen är en följd av att Finnplay sålt sitt dotterbolag Viral Interactive Ltd. Finnplay-gruppen förvärvar rättigheterna från ett av Global Gamings dotterbolag …

Archive

June 25, 2020

Komplettering: Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

Den enda skillnaden jämfört pressmeddelandet kl 12:14 är att fullmaktsdokument samt kallelsen i pdf-format
June 25, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till
June 08, 2020

Styrelseledamöter i Global Gaming 555 AB säljer aktier

Bolaget har vid kl 23:00 erhållit information från styrelseledamöterna Arne Reinemo och Adriana
May 08, 2020

Kommuniké från årsstämman 2020 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för
May 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Quarterly report – January-March 2020

First Quarter, January – March 2020 Revenue for the period amounted to
May 05, 2020

Global Gaming 555 AB – Kvartalsrapport – januari – mars 2020

Kvartal 1, januari – mars 2020 Intäkterna uppgick till 57,8 (162,1) mkr.
1 of 15
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy