Global Gaming 555 AB:s och koncernens revisionsbolag KPMG AB med huvudansvarig revisor, Jonas Nihlberg, har idag valt att begära förtida avgång från revisionsuppdraget för Global Gaming 555 AB.

Bolaget har tagit del av revisionsbolagets avgångsbrev och det framgår tydligt att de revisionsinsatser som har utförts avseende 2019 ej föranleder någon anmärkning från revisorn.

Processen med att hitta en nytt revisionsbolag kommer att påbörjas omedelbart och bolaget kommer kalla till en extra bolagsstämma för att välja ett nytt revisionsbolag direkt när detta är möjligt.

          Vi är förvånade att våra revisorer på KPMG har lämnat detta besked till oss idag. Vi förstår att våran process mot Spelinspektionen föranleder många frågor och funderingar, men är övertygade om att den pågående rättsprocessen till slut kommer att visa att Spelinspektionens beslut var felaktigt och oproportionerligt. Det olyckligt att deras beslut får sidoeffekter likt detta, säger Tobias Fagerlund, tf VD för Global Gaming 555 AB.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, tf VD
+46 (0)704 15 05 85, 
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 
niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Juni 2019 kl. 14:05 CET.