Kvartal 2, april – juni 2018

• Intäkterna ökade med 133 procent och uppgick till 227,8 (97,7) mkr.

• Rörelseresultatet ökade till 41,0 (26,5) mkr.

• Resultatet efter skatt förbättrades till 28,9 (23,4) mkr, motsvarande 0,71 (0,60) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 39,4 (13,3) mkr.

Delårsperioden, januari – juni 2018

• Intäkterna ökade till 426,4 (152,0) mkr, motsvarande en tillväxt med 181 procent.

• Rörelseresultat uppgick till 70,3 (37,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 85 procent.

• Resultatet efter skatt blev 54,7 (33,4) mkr, motsvarande 1,36 (0,86) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 94,3 (12,5) mkr.

Händelser efter periodens slut

• Styrelsen har utsett Joacim Möller till ny VD och koncernchef.

• Koncernen har erhållit spellicens i Estland.

• Global Gaming har ansökt om svensk spellicens.

VDs ord

Även andra kvartalet gav fortsatt tillväxt
Under årets andra kvartal uppgick intäkterna till 227,8 (97,7) mkr, vilket motsvarar en ökning med 133 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 och en ökning med knappt 15 procent jämfört med föregående kvartal. För vår största produkt Ninja Casino ökade spelintäkterna med 26 procent (NGR) jämfört med årets första kvartal och deponeringarna ökade med 38 procent under samma period. Ninja Casinos bidrag under andra kvartalet var 91 procent av koncernens intäkter. Även det tredje kvartalet har startat bra för Ninja Casino och den genomsnittliga dagliga spelintäkten (NGR) för Ninja Casino har under juli varit högre än den genomsnittliga spelintäkten det andra kvartalet som helhet.

Kvartalets har präglats av Världsmästerskapen i fotboll under vilket vi fortsatte att marknadsföra Ninja Casino för att på så vis kunna sticka ut bland all övrig betting-reklam. Vår ambition att hålla oss på marknadsföringsnivåer motsvarande de under första kvartalet har infriats såväl för traditionell marknadsföring som för satsningarna med affiliates.

Som vi informerat om under våren så har vi tack vare våra kraftigt höjda omsättningsvolymer de senaste 18 månaderna haft möjlighet att omförhandla våra avtal med flera av våra leverantörer. Det arbetet är inte färdigt och även om vi redan i andra kvartalet kan se att vi förbättrat våra marginaler så är det under innevarande och kommande kvartal som vi kommer att kunna se en mer fullständig bild av dessa ansträngningar.

Sverige 2019 och nya licenser
Framtiden som aktör på den svenska onlinspelmarknaden är spännande och den 1 augusti lämnade vi, som en av de första operatörerna, in vår ansökan om en svensk spellicens. Det kommer att bli intressant att vara en del av denna process och själva ansökan är inte det sista som kommer att krävas av oss. Jag ser det snarare som början på det som komma skall.

Som vi tidigare kommunicerat erhöll vi en estländsk licens den 20 juli och från denna kommer vi även att lansera Ninja Casino för den estländska marknaden. Jag anser att licensen i Estland visar att vi har en affärsmodell som har allt det en reglerad marknad kräver och vi tror och förväntar oss att PayNPlay-konceptet gör att vi kan ta marknadsandelar i en snabb takt även på denna marknad.

I juli lanserande vi den fulla versionen av SpelLandet samt påbörjade marknadsföringen och jag hoppas att ni på allvar kommer att se vår närvaro med denna produkt från och med nu i augusti. Även med SpelLandet fokuserar vi på en spelarupplevelse av högsta klass, inte minst vad gäller översikt, navigering och kvalitet.

Produktutveckling
I samband med att vi lanserar Ninja Casino på den estländska marknaden kommer vi dessutom att lansera en ny front end-plattform som kommer att göra oss mycket mer flexibla i framtiden. På Ninja Casino har vi lanserat ”brandade” bord på NetEnts Livecasino och vi kommer även införa deras ”Live Beyond Live”-koncept i våra egna miljöer.

Höstens arbete
Som framgår av det jag skrivit här syns det att vi har gjort en hel del arbete med organisationen, våra processer och vårt erbjudande. Ett arbete som varit nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta växa samtidigt som vi levererar högkvalitativa produkter och tjänster. Därför är det skönt att förändringarna börjat sätta sig och att vi med full kraft kan koncentrera oss på att uppfylla de mål vi satt för hösten och på att förbereda oss för den reglerade svenska marknaden nästa år.

Joacim Möller
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Möller, tf VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 15 augusti 2018, klockan 08:00 CET.