Kvartal 1, januari – mars 2018

• Intäkterna ökade till 198,6 (54,3) mkr, motsvarande en tillväxt med 266 procent.

• Spelintäkterna (NGR) för Ninja Casino ökade med 25 procent jämfört med sista kvartalet 2017 och deponeringarna ökade med 30 procent under samma period.

• Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (11,4) mkr.

• Resultatet efter skatt blev 25,8 (10,0) mkr, motsvarande 0,65 (0,26) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 54,9 (-0,8) mkr.

Händelser efter periodens slut

• Stefan Olsson avgår som VD på egen begäran per 30 april. COO Joacim Möller har utsetts till tf VD from 1 maj.

VD-ord

Fortsatt tillväxt under första kvartalet

Under årets första kvartal uppgick intäkterna till 198,6 (54,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 266 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 och en ökning med 14 procent jämfört med föregående kvartal. I ett för branschen historiskt svagare kvartal än Q4 är det en ansenlig tillväxt trots att Ninja Casino har en betydande marknadsandel i Sverige samt att våra branschkollegor lanserat kopierade erbjudanden under kvartalet. Spelintäkterna (NGR) för Ninja Casino, vilket endast är en del av vår affär, ökade med 25 procent jämfört med sista kvartalet 2017 och deponeringarna ökade med 30 procent under samma period. Ninja Casino bidrog under första kvartalet med ca 82 procent av koncernens intäkter. Kvartalet har startat bra för Ninja Casino och den genomsnittliga dagliga spelintäkten (NGR) för Ninja Casino under april har varit högre än vad den genomsnittliga spelintäkten var under det första kvartalet som helhet.

Kvartalets tillväxt är bland annat en följd av att vi fortsatt vår offensiva marknadsföring som under perioden var den mest omfattande någonsin för oss. Knappast någon kan ha missat Ninja Casino och den kraftiga exponering vi har haft bland annat vid de för Sverige lyckosamma skidtävlingarna i vinter-OS. Kvartalets marknadssatsning har naturligtvis inneburit kostnader utöver det vanliga vilket påverkat våra marginaler och även om vår strategi att etablera massiv marknadskännedom kring varumärket, vilket är viktigt inte minst inför den kommande omregleringen, har varit framgångsrik så planerar vi att inte öka nivåerna ytterligare under det andra kvartalet.

Marknadsandel och resan framåt

Det finns egentligen inga verifierbara samlade marknadsdata över den svenska onlinspelmarknaden men H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionen tillhandahåller viss statistik. Den senaste som offentliggjordes i april indikerar att vi nu med Ninja Casino verkar vara en av de största aktörerna på Sveriges online-casinomarknad. Detta förändrar inte vår inställning att tydligt fokusera på fortsatt tillväxt med målsättningen att under lönsamhet växa snabbare än branschen som helhet. Vår ambition är att våra aktieägare ska känna att vi arbetar för en god avkastning både på lång och kort sikt. Långsiktigt genom att ta oss an nya marknader samt nya eller uppdaterade produktområden och produkter. På kort sikt fortsätter vi med vår ambition att dela ut minst 50 procent av vinsten, vilket innebär att styrelsen har föreslagit den kommande bolagsstämman en aktieutdelning om 1.40 SEK per aktie.

Nu tar vi fart mot nya mål

I april lanserade vi vår nya produkt SpelLandet på maltesisk licens vilken på allvar kommer att börja marknadsföras i en nära framtid. Vi ser att SpelLandet, som även den bygger på vårt PayNPlay-koncept, ska kunna nå en något mognare och mer diversifierad målgrupp.

Det är samtidigt glädjande att den tidigare kommunicerade processen med Estlandslicens nu är i slutfasen. Med denna licens kommer vi att kunna fortsätta att erbjuda spelupplevelser som sticker ut. Vi har också tagit stora steg på en del nya projekt. Bland annat ett eget CRM-verktyg baserat på vår erfarenhet av PayNPlay-konceptet.

Att vi samtidigt genomgått två parallella licensieringsprocesser ser vi också som ett bevis och bekräftelse på vår organisations förmåga att möta de krav som ställs på en kvalificerad och seriös operatör från spelmyndigheter och lagstiftares sida.

The Global Gaming Way of Working, en kulturbärare

Vi är i en fas där vi snabbt växer personalmässigt och samtidigt trimmar organisationen för att kunna bli snabbare, starkare och fortsätta vara nytänkande. Därför jobbar vi aktivt sedan början av 2017 med något vi kallar ”Way of Working”. Detta arbete syftar till att bibehålla den nytänkaranda vi har och till att ge oss en bild av och guidning mot såväl mentala som kvantitativa mål. Jag har en stark tro till att detta ger oss en betydelsefull gemenskap och ledstång i en värld av förändring och tillväxt. Med kontor i tre länder och en strid ström av nya kompetenta kollegor värnar vi också om vikten av att ses ansikte mot ansikte såväl över nätet som i verkliga livet.

Idag har vi ett större och än mer kompentent team som kan agera snabbare och effektivare vilket medför att vi kan möta kundernas behov ännu bättre. Vi säkrar fortsatt tillväxt och ligger samtidigt i den innovativa frontens framkant. Här är den nya grupperingen med Global Gaming Labs under ledning av vår förre VD Stefan Olsson så klart ett av alla viktiga bidrag som ska leda till att Global Gaming fortsätter sätta avtryck i marknaden.

Den svenska spelregleringen

Att Sverige nu omreglerar sin spelmarknad kommer förmodligen att innebära att konkurrensen på marknaden hårdnar än mer men innebär samtidigt ett gemensamt regelverk som tydliggör förutsättningarna. Inom en snar framtid klargörs förhoppningsvis vad regleringen praktiskt kommer att innebära och vi välkomnar, och inväntar med spänning, direktiven och hoppas att det innebär ett positivt och kraftfullt grepp för optimal kundvård med ansvarsfullt spelande samt flera nya möjligheter för t ex betalningslösningar. Just för NinjaCasino är betalningslösningar den största direkta kostnaden och utgör både för tillfället och historiskt att vi har betalat mer än andra i branschen för dessa tjänster. En kostnad som jag ser att vi på en reglerad marknad markant kommer att kunna minska. Dessutom tolkar vi, utifrån propositionen, på Global Gaming att vår PayNPlay-lösning är framtidens tekniska lösning och jag ser att vi med de framgångar vi har nått ska kunna fortsätta att vara en av de större aktörerna i Sverige även efter 2018.

Förväntningar

Det är naturligt att en affärsmodell som skiljer sig från övriga konkurrenter i branschen väcker nyfikenhet och frågor. Med vår historia och vårt annorlunda erbjudande har jag därför full förståelse för de diskussioner som förs om vårt värde och framtid. Något som också blev extra tydligt för en vecka sedan då vi trots ett bra resultat behövde uttala oss om förväntningarna från marknadsanalyser som avvek för mycket mot det faktiska utfallet och mot vad vi försökt kommunicera. Det är beklagligt när sådant händer och det är något vi från vår sida tar till oss inför vår framtida kommunikation. Samtidigt har vår lösning bevisligen gett ett fantastiskt resultat och min övertygelse är att vår resa bara har påbörjats och att vi har musklerna och planen för att fortsätta växa. Sammantaget vill jag påstå att Global Gamings framgångssaga fortsätter och att vi står väl rustade inför framtidens utmaningar.

Joacim Möller
Tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Möller, tf VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 15 maj 2018, klockan 08:00 CET.