Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd, vilket driver internetkasinot Ninja Casino, förlorade sina svenska licenser för kommersiellt onlinespel samt vadhållning under måndagen den 17 juni.

Bolaget överklagade omedelbart beslutet till Förvaltningsrätten eftersom bolaget och bolagets jurister anser att beslutet saknar stöd i spellagen och bolaget anser att samtliga krav för att inneha en licens är uppfyllda. I överklagandet yrkades även på inhibition av Spelinspektionens beslut. Idag har Kammarrätten avslagit bolagets inhibitionsbegäran.

”Vi är självklart besvikna över beslutet i Kammarrätten och att vi inte beviljas inhibitionen. Vi och våra aktieägare lider stora skador varje dag vi inte kan bedriva vår verksamhet och vi är fortfarande övertygade om att vi kommer att få rätt när den rättsliga processen når sitt slut. Vi tittar nu naturligtvis på våra möjligheter att få inhibitionsyrkandet prövat i högsta instans”, säger Tobias Fagerlund, VD på Global Gaming 555 AB.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019 kl.14:15 CET.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

 

ENGLISH
Global Gaming 555 AB – Injunctive relief appeal rejected by the Administrative Court of Appeal

Global Gaming 555 AB’s subsidiary SafeEnt Ltd, which operates the internet casino Ninja Casino, had its Swedish licences for commercial online gambling and betting revoked on Monday, June 17.

An appeal for injunctive relief was immediately submitted to the Administrative Court, as the company and its legal counsel are of the opinion that the decision lacks support in the Gaming Law and the company maintains that all licence requirements are complied with. The appeal also called for temporary relief from the regulator’s decision. Today, the Administrative Court of Appeal rejected the appeal.

“We are of course disappointed by the ruling of the Administrative Court of Appeal and the fact that relief was not conceded. We and our shareholders suffer a great deal of damage for every day operations are suspended. It is still our conviction that we will prevail at the end of the process. We are currently considering options for an appeal for injunctive relief in the Supreme Administrative Court.” says Tobias Fagerlund, Global Gaming 555 AB’s CEO.

For further information, please contact:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 9 July 2019 at 14:15 CET.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with the contact information, +46 (0)8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.