Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd:s licenser att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel. Spelinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten som den 12 november 2019 beslutade att avslå överklagandet. Förvaltningsrättens beslut överklagades till Kammarrätten i Jönköping, som idag meddelat prövningstillstånd. Prövningstillståndet innebär att Kammarrätten i Jönköping kommer pröva om Spelinspektionens beslut var korrekt.

”Vi är naturligtvis lättade över att kammarrätten idag meddelat prövningstillstånd i frågan. Vi hoppas att kammarrätten slutligt kommer dela vår uppfattning att Spelinspektionens beslut var oproportionerligt och felaktigt.” säger Tobias Fagerlund, Global Gamings VD.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 14:10.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

English

Global Gaming 555 AB – Administrative Court of Appeal grants review permit for appealed license decision

The Swedish Gambling Authority decided on June 17, 2019 to revoke Global Gaming 555 AB’s subsidiary SafeEnt Ltd’s license for betting and online gambling. The decision was appealed to the Administrative Court which on November 12, 2019 decided to refuse the appeal. The Administrative Court’s decision was appealed to the Administrative Court of Appeal in Jönköping, which today has informed of its decision to grant review permit. The review permit means that the Administrative Court of Appeal in Jönköping will decide whether the Swedish Gambling Authority’s decision was correct.

“We are, of course, relieved that the Administrative Court of Appeal today has granted a review permit of the case. We hope that the Administrative Court of Appeal will eventually share our opinion that the Swedish Gambling Authority’s decision was disproportionate and incorrect.” says Tobias Fagerlund, Global Gaming 555 AB’s CEO.

For further information, please contact:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on January 8, 2020 at 14:10 CET.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.