Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd:s licens för att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel. Spelinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten som idag har meddelat att avslå överklagandet.

”Vi är besvikna över förvaltningsrättens beslut och delar inte bedömningen som görs. Vi granskar nu domen noga tillsammans med vårt juridiska ombud och jag utgår ifrån att vi kommer överklaga domen till nästa instans.”, säger Tobias Fagerlund, Global Gamings VD.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)812157690, Certifiedadviser@redeye.se.

English

Global Gaming 555 AB – Appeal of license revocation rejected by the Administrative Court

The Swedish Gambling Authority decided on June 17, 2019 to revoke Global Gaming 555 AB’s subsidiary SafeEnt Ltd’s license for betting and online gambling. The decision was appealed to the Administrative Court, which today has informed of its decision to reject the appeal.

“We are disappointed by the court ruling and do not share their opinion. We are now examining the decision in detail and I assume that we will appeal this decision to the Administrative Court of Appeal,” says Tobias Fagerlund, Global Gaming 555 AB’s CEO.

For further information, please contact:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.