Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.globalgaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Christoffer Tell, CFO
+46 (0)
8 551 154 31christoffer.tell@globalgaming.com 

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.30 CET.