Den pressrelease som skickades ut den 25 april innehöll felaktigt följande stycke:

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 20:00 CET. 

Eftersom det inte finns någon ny information i årsredovisningen skulle pressmeddelandet inte ha innehållet detta stycke.

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.globalgaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 
niklas.jonsson@globalgaming.com

English
Global Gaming 555 AB Annual Report 2018 now available in Swedish (correction)

The press release which was sent out on April 25th incorrectly contained the following paragraph:

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 25 April 2019 at 20:00 CET.

As the annual report did not contain any new information, the paragraph should not have been included.

Global Gaming 555 AB’s Annual Report for 2018 is now available in Swedish on the company’s website: http://www.globalgaming.com.

The English version of the report will be published in early May.

For further information, please contact:
Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 
niklas.jonsson@globalgaming.com