Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.globalgaming.com/report/.

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

English
Global Gaming 555 AB Annual Report 2019 now available in Swedish

Global Gaming 555 AB’s Annual Report for 2019 is now available in Swedish on the company’s website: http://www.globalgaming.com/report/.

This information is information that Global Gaming 555 AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. 

The English version of the report will be published in early May.

For further information, please contact:
Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com