Global Gaming förstärker sin organisation ytterligare inom finans. I samband med detta inrättas en ny roll i bolaget, Operational Chief Financial Officer (Operational CFO), med plats i ledningsgruppen.

Michael Gatt har utsetts till Operational CFO för dotterbolagen på Malta och kommer från och med idag att vara en del av ledningsgruppen. Michael har varit anställd som ekonomichef för dotterbolagen på Malta sedan september 2017 och tidigare har Michael en bakgrund hos Betsafe, Europe Entertainment och PWC.

”Jag är stolt och glad för förtroende och det extra ansvar som följer med den nya rollen, och självklart ser jag fram emot att bli en del av den talangfulla ledningsgruppen.” säger Michael Gatt.

Christoffer Tell, CFO för koncernen, kommer fortsätta vara en del av ledningsgruppen men nu med fokus på att fortsätta utveckla bolagsstyrning, investerarrelationer och att intensivera arbetet med att se över förvärvsmöjligheter.

”Det senaste året har Michael verkligen bevisat sina kunskaper och sitt engagemang för Global Gaming så det är med stort förtroende som jag nu lämnar över delar av mina ansvarsområden till honom. Ansvarsfördelningen kommer frigöra resurser för mig att fokusera på att utveckla bolaget och att vi kan vara snabbare när möjligheter dyker upp.” säger Christoffer Tell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 17 september 2018, klockan 08:00 CET.

 

(English version)
Global Gaming adds an Operational CFO role to its Management Team

Global Gaming is further strengthening the financial side of the organisation with the addition of a new role: Operational Chief Financial Officer (Operational CFO), as part of the Management Team.

Michael Gatt was officially appointed to the Operational CFO role for the Maltese subsidiary and will, effective today, be part of the Management Team. Michael has been the Finance Manager for the Maltese subsidiary since September 2017 and had previously worked for Betsafe, Europe Entertainment Ltd and PWC.

“I am proud but also pleased by this vote of confidence and the new responsibilities that come with the new role. I am looking forward to being part of this talented Management Team”, says Michael Gatt.

Group CFO Christoffer Tell will continue to be a part of the Management Team but will shift his focus more towards governance, investor relations and working more actively in M&A-related matters.

” Michael has worked hard and has certainly proven his worth over the past year,” said CFO Christoffer Tell, “so I feel very confident in handing over part of my areas of responsibility to him. This new division of responsibilities will allow me to make more effective use of resources and focus on developing the company. This in turn means we’ll be more agile and responsive when the right opportunities arise.”

For further information, please contact
Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands.

Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication under the responsibility of the above contacts on 17 September 2018 at 8:00 CET.