Global Gaming har via sina maltesiska dotterbolag idag träffat avtal med den finska Finnplay-gruppen. Finnplay, som är baserat i Helsingfors och har dotterbolag i flera länder, utvecklar och levererar teknik och plattformar för online gaming. Finnplay-gruppen har licens att erbjuda onlinecasino i Sverige.

Genom avtalen kommer Global Gaming få tillgång till Finnplays hela palett av högklassiga tekniska lösningar och fullt utrustade plattform för online gaming. Finnplays produkter är licensierade och godkända i ett flertal länder som Storbritannien, Sverige, Malta, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Danmark, Estland och Mexiko.

Tobias Fagerlund, Global Gamings VD, kommenterar:
”Finnplays erfarenhet av att tillhandahålla online 
casinospel och deras mycket höga kompetens och djupa förståelse för de nordiska spelmarknaderna gör det till den ideala samarbetspartnern för oss. Samarbetet skapar långsiktiga förutsättningar för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera den bästa spelupplevelsen till våra kunder på samtliga marknader vi vill verka. Det här är ett viktigt steg för oss och vi ser mycket fram emot att få sjösätta samarbetet”. 

Martin Prantner, Finnplays VD, kommenterar:
“Vi är väldigt glada över att inleda ett samarbete med Global Gaming. De har en enastående erfarenhet av att ha skapat ett av de mest framgångsrika varumärkena i industrin och besitter stor kunskap om spelares önskemål. Samarbetet kommer att hjälpa Finnplay att förbättra plattformen, dess verktyg och funktioner och skapa en ännu starkare och säkrare spelupplevelse. Vi ser fram emot en långsiktig och framgångsrik relation med Global Gaming”

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 13:15 CET.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Om Finnplay
Finnplay grundades 2008 och är en privatägd nordisk spelplattformsleverantör som specialiserar sig på reglerade, skräddarsydda spellösningar för online- och mobilspelindustrin.
Spelplattformen följer lagarna i de följande reglerade spelregionerna: Malta, Storbritannien, Belgien, Danmark, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Mexiko.
Viral Interactive LTD är gruppens whitelabel-casino och sportbettingleverantör vilken innehar licenser i Sverige, Storbritannien och på Malta.
För ytterligare information om företaget, besök: http://www.finnplay.com.

ENGLISH
Global Gaming 555 AB – Agreement signed with Platform provider Finnplay

Global Gaming has signed an agreement with the Finnish Finnplay Group through its Maltese subsidiaries today. Headquartered in Helsinki, Finland, and with subsidiaries in several other countries, Finnplay is a developer and provider of technology and platforms for online gaming. Finnplay Group is licensed for the provision of online casino services in Sweden.

The agreement gives Global Gaming access to Finnplay’s full range of high-end technology solutions and complete platforms for online gaming. Finnplay’s products are licensed and approved for use in a number of countries, such as the United Kingdom, Sweden, Malta, Romania, Bulgaria, Hungary, Denmark, Estonia and Mexico.

Tobias Fagerlund, Global Gaming’s CEO, comments: “Finnplay’s experience in providing online casino games and their expertise and deep understanding of the Nordic gaming markets sets them apart as an ideal business partner for us. The cooperation creates long-term opportunities for us to continue to deliver the best gaming experience to our customers in all markets we want to operate in. This is an important step for us and we look forward to launching the partnership.” 

Martin Prantner, Finnplay’s CEO, comments: “We’re delighted to work with the Global Gaming team, with their excellent track record of having built one of the most successful online gaming brands in the industry and their in-depth knowledge of player requirements. The cooperation will enable Finnplay to improve on the platform, its features and functionalities in order to create an even better and safer player experience. We are looking forward to a long-lasting and successful relationship with Global Gaming.”

For further information, please contact:  

Tobias Fagerlund, CEO and President
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com  

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 10 July 2019 at 13:15 CET.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018.
The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.

About Finnplay
Founded in 2008, Finnplay is a privately owned Nordic-based gaming platform provider, which specializes in regulated, tailored gaming solutions for the online and mobile gaming industry.

The gaming platform is compliant in the regulated gaming jurisdictions of Malta, the UK, Belgium, Denmark, Hungary, Bulgaria, Romania and Mexico.

Viral Interactive LTD is the group’s white label multi-channel casino and betting solutions provider and holds operating licenses in Sweden, the UK and Malta.

For further information on the company, please visit: http://www.finnplay.com