Global Gaming har idag utsett Petter Fagrell till VD för sin verksamhet på Malta. Petter är 32 år gammal och jurist. Sedan våren 2019 är Petter verksam vid Global Gamings svenska huvudkontor med ansvar för koncernens övergripande arbete med regelefterlevnad och bolagsrätt.  

”Jag är väldigt glad att Petter har accepterat rollen som ansvarig för vår operativa verksamhet på Malta. Petter har sedan han kom till oss under förra året på ett föredömligt vis hanterat de mycket komplexa frågor som legat under hans ansvarsområde. Han kommer att bli en utmärkt företrädare för vår operationella verksamhet och jag är säker på att han är helt rätt person att leda det förändringsarbete som återstår på Malta och vårt arbete mot tillväxt och nya marknader. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med honom i hans nya roll”, säger Global Gamings VD och koncernchef Tobias Fagerlund.

Petter tillträder sin nya roll omgående samtidigt som tidigare VD Mark Wadsworth lämnar bolaget.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07:30.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

English

Global Gaming replaces CEO of Maltese subsidiary

Global Gaming has today appointed Petter Fagrell as CEO for its operations in Malta. Petter is 32 years old and holds a law degree. Since spring 2019, Petter has been active at Global Gaming’s Swedish headquarters with responsibility for the Group’s overall work with regulatory compliance and corporate law.

“I am very pleased that Petter has accepted the role as responsible for our operations in Malta. Since he joined us last year, Petter has exemplary handled the very complex issues that lay under his area of ​​responsibility. He will be an excellent representative of our operational activities and I am sure he is the right person to lead the change work that remains in Malta and our work towards growth and new markets. I look forward to working with him in his new role,” says Global Gaming President and CEO Tobias Fagerlund.

Petter assumes his new role immediately while former CEO Mark Wadsworth leaves the company.

 

For further information, please contact:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on May 5, 2020 at 07:30 CET.

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.