Global Gamings dotterbolag på Malta har erhållit en Class 1 Licens från Malta Gaming Authority på sin egen utvecklade plattform.

Stefan Olsson, VD säger: ”Licensens är en kvalitetsstämpel på att bolagets tekniska plattform uppfyller de krav som ställs för kommande utrullning på reglerade marknader i Europa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Olsson, CEO
E-post: Stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 november 2017, klockan 13:45 CET.