Global Gamings dotterbolag SafeEnt Ltd har idag ingått ett avtal med betalningsförmedlaren Zimpler, en uppstickare på den svenska betallösningsmarkanden.

Global Gaming planerar att gå live med Zimpler under första kvartalet 2019 på befintliga varumärken i Sverige. Zimpler har nyligen lanserat Zimpler GO, en innovativ betalningslösning där kunden blir identifierad (Know Your Customer) i samband med insättningen på ett liknande sätt som Global Gaming har på sina varumärken Ninja Casino och SpelLandet idag. Med avtalet förväntar sig Global Gaming minskade kostnader för transaktioner under 2019 och därmed en ökad bruttomarginal.

”För våra Casinon har vi tidigare varit beroende av en enskild betalningsleverantör och vi kommer nu inom kort lägga till Zimpler som med sin nya lösning tar kundupplevelsen ytterligare ett steg. Att vår affär inte blir beroende av en betalningsleverantör gör också att våra marginaler bör utvecklas positivt.” säger VD Joacim Möller.

”Vi ser fram mot att få börja jobba med Global Gaming som med Ninja Casino är pionjärer inom att förenkla registrerings- och betalflödet i branschen. Med vår nya produkt Zimpler GO ser vi fram emot att förenkla betalningsupplevelsen vidare, genom att erbjuda en mobil plånbok med de populäraste betalmetoderna.” säger Zimplers VD Kristofer Ekman Sinclair.

Om Zimpler
Zimpler är ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och erbjuder innovativa betaltjänter i Sverige, Finland och Tyskland. Målet har alltid varit att göra mobila betalningar enklare och att vara ett riktigt schysst företag. Idag är Zimplers huvudprodukt en modern, mobil plånbok som ger användaren kontroll över sin konsumtion. Bolaget har fått priser av Deloitte Fast 50 två år i rad och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Joacim Möller, VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 15:20 CET.


(English version)

Global Gaming enters into agreement with payment provider Zimpler

Global Gaming’s subsidiary SafeEnt Ltd entered into an agreement with payment provider Zimpler, an up-and-coming payment provider in the Swedish market.

Global Gaming is planning to go live with Zimpler during the first quarter 2019 with its existing brands in Sweden. Zimpler has recently launched Zimpler GO, an innovative payment solution where the customer is identified (Know Your Customer) when making the deposit in a similar way to what Global Gaming have in place for Ninja Casino and SpelLandet today. Global Gaming expects the agreement to bring about reduced expenses for transaction during 2019 and , in turn, increase Gross margin.

”Previously, our casinos were dependent on one payment provider, and we will shortly be adding Zimpler’s new solution, thus which enhancing the customers experience. Our operation will not be dependent on one payment provider, which will improve our margins.” said CEO Joacim Möller.

”We look forward to working with Global Gaming, who, with Ninja Casino, have been pioneers in terms of simplifying the registration and payment process in the industry. With our new product, Zimpler GO, we look forward to further simplifying the payment experience, offering a wallet with the most popular payment methods.” said Zimplers CEO Kristofer Ekman Sinclair.

About Zimpler
Zimpler is one of Sweden fastest growing Fin Tech companies offering innovative payment solutions in Sweden, Finland and Germany. The aim has always been to make mobile payments simpler and to be a really fair company. Today Zimpler’s main product is a modern mobile wallet which gives the user control over their consumption. The company has received awards from Deloitte Fast 50 for two consecutive years and is under the supervision of Swedish Financial Institution.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

For additional information please contact:
Joacim Möller, CEO
Email: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 21 December 2018 at 15:20 CET.