Inom några veckor lanserar Global Gaming det nya internetcasinot NanoCasino.com i Sverige. NanoCasino.com är det första steget i det samarbete mellan Global Gaming och Finnplay som kungjordes förra veckan. Det är den första lanseringen som bolagen gör tillsammans på Finnplays teknikplattform, vilken utöver i Sverige är licensierad eller godkänd i Storbritannien, Malta, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Danmark, Estland och Mexiko.

NanoCasino.com kommer bedrivas via Finnplays dotterbolag Viral Interactive Limited, som innehar licens för kommersiellt onlinespel från Spelinspektionen.

Tobias Fagerlund, VD Global Gaming, säger i en kommentar:

– Det är glädjande att kunna lansera NanoCasino i samarbete med Finnplay. Våra båda organisationer är väldigt professionella och vi vilar inte på hanen. Att vi redan veckan efter att vi ingick avtal och började arbeta ihop kan berätta att vi inom kort kommer att lansera en fullt licensierad, säker och trygg spelupplevelse i Sverige är ett styrkebesked. Det bevisar att samarbetet redan är fruktbart och vi ser fram emot framtida tillväxtmöjligheter. Vi vill inget annat än att fortsätta leverera den absolut bästa och säkraste spelupplevelsen till våra kunder på alla de marknader där vi vill vara verksamma.

Martin Prantner, Finnplays VD, kommenterade:

-Finnplay är glad att kunna lansera det första varumärket i samarbetet med Global Gaming. Det gör att vi kan erbjuda en underhållande och säker spelupplevelse till svenska spelare som efterlever regleringens krav. Vår nya plattform, TITAN, är byggd för socialt ansvarsfullt spelande och uppfyller kraven på reglerade marknader.

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, CEO

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 10:15 CET.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Om Finnplay

Finnplay grundades 2008 och är en privatägd nordisk spelplattformsleverantör som specialiserar sig på reglerade, skräddarsydda spellösningar för online- och mobilspelindustrin.
Spelplattformen följer lagarna i de följande reglerade spelregionerna: Malta, Storbritannien, Belgien, Danmark, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Mexiko.
Viral Interactive LTD är gruppens whitelabel-casino och sportbettingleverantör vilken innehar licenser i Sverige, Storbritannien och på Malta.
För ytterligare information om företaget, besök: http://www.finnplay.com.

ENGLISH

Global Gaming – NanoCasino.com to be launched in Sweden in cooperation with Finnplay

In a matter of weeks, Global Gaming will be launching the new online casino, NanoCasino.com, in Sweden. The launch marks the first step in the cooperation between Global Gaming and Finnplay, announced last week, as well as being the first launch for Global Gaming on the Finnplay technology platform, which is licensed or approved for commercial use in the UK, Sweden, Malta, Romania, Bulgaria, Hungary, Denmark, Estonia and Mexico.

NanoCasino will be operated by Finnplay’s subsidiary Viral Interactive Ltd., holder of a Swedish Gambling Authority licence for online gambling.

Tobias Fagerlund, Global Gaming’s CEO, commented:

“It’s a pleasure to launch NanoCasino with Finnplay as our partner. Both organizations are utterly professional, and we are certainly not wasting any time. I think the proof is in the fact that we have only just announced and launched the cooperation last week but are already announcing the imminent launch in Sweden of a player experience that’s fully licensed, safe and secure. The cooperation is clearly already bearing fruit, and we look forward to future opportunities for growth. Our absolute focus is on being able to continue offering our players the best and safest possible gaming experience, in all markets we wish to operate in.”

Martin Prantner, Finnplay’s CEO, commented:

“Finnplay is excited to launch the first brand in partnership with Global Gaming, which will bring an enjoyable and safe gaming experience to the Swedish players in accordance with the regulation. Our new platform, TITAN, is built for socially responsible gaming and fulfilling the compliance requirements in regulated markets.”

For further information, please contact

Tobias Fagerlund, CEO

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 18 July 2019 at 10:15 CET.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.

About Finnplay

Founded in 2008, Finnplay is a privately owned Nordic-based gaming platform provider, which specializes in regulated, tailored gaming solutions for the online and mobile gaming industry.
The gaming platform is compliant in the regulated gaming jurisdictions of Malta, the UK, Belgium, Denmark, Hungary, Bulgaria, Romania and Mexico.
Viral Interactive LTD is the group’s white label multi-channel casino and betting solutions provider and holds operating licenses in Sweden, the UK and Malta.
For further information on the company, please visit: http://www.finnplay.com