Global Gaming lanserar Ninja Casino på svensk licens den 1 januari 2019 efter att framgångsrikt ha migrerat det till sin nya egenutvecklade tekniska plattform. Samtidigt kommer Global Gaming att vänta med att lansera sitt andra svenska varumärke SpelLandet till i början av februari.  

Vid återlanseringen av SpelLandet kommer även detta online-casino finnas på Global Gamings nya tekniska plattform med svensk licens och med ett betydligt större utbud av spel från leverantörer som NetEnt, PlayNGo, Microgaming och Yggdrasil.     

”Vi ser fram emot att kunna fortsätta erbjuda svenska kunder säkra och underhållande spelupplevelser på den nyreglerade svenska marknaden från och med 1 januari 2019. Vi har därför prioriterat produktutveckling, vilket innebär att vi lanserar våra casinon i två faser. Att vi först går live med Ninja är naturligtvis en självklarhet då det är vårt starkaste varumärke. SpelLandet stod för mindre än 5 % av gruppens intäkter i november men vi tror på att det vid återlanseringen med fullt produktutbud kommer att bidra starkt” säger VD Joacim Möller.  


För ytterligare information vänligen kontakta:
Joacim Möller, VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 15:00 CET.

(ENGLISH)

Global Gaming to launch Ninja Casino on the new platform from January 1st 2019  

Global Gaming will launch Ninja Casino on a Swedish licence on January 1st 2019, following a successful migration to the internally developed technical platform. At the same time, Global Gaming will postpone the launch of SpelLandet, its other Swedish brand, until the beginning of February.   

SpelLandet will likewise be relaunched on the new technical platform, with a Swedish licence and a wider range of games from suppliers such as NetEnt, PlayNGo, Microgaming and Yggdrasil.   

”We look forward to being able to continue offering Swedish customers secure and entertaining gaming experiences in the regulated Swedish market after January 1st 2019. We have prioritized the development of our two casinos, meaning that the launch will be performed in two phases. Going live with Ninja Casino first is an obvious decision in that it is our strongest brand. Revenue for SpelLandet in November was less than 5% of the total Group revenue, but we believe its contribution will be much stronger once it’s relaunched with our full range of games” said CEO Joacim Möller. 


For further information, please contact:

Joacim Möller, CEO
Email: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands.
Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

This information is such as Global Gaming 555 AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through contact person above, for publication on December 21th, 2018 at. 15:00 CET.