Global Gaming meddelar i dag att Stefan Olsson på egen begäran slutar som VD efter 10 år och tar en ny roll inom koncernen som ansvarig för ett innovationsteam. Styrelsen har utsett nuvarande   COO, Joacim Möller, till tillförordnad VD och koncernchef. Förändringen träder i kraft fr.o.m. 1 maj.

”Beslutet är en följd av vårt långsiktiga arbete med att bygga en uthållig och hållbar organisation. Vi vill ta vara på företagets fantastiska tillväxt och det gör vi med inställningen att vi ska göra det vi är bäst på. Stefan har med sin unika mix som utvecklare, teknisk innovatör och entreprenör tydligt visat vägen och gjort ett fantastiskt arbete. Med den nya organisationen försäkrar vi oss om att ligga steget före även i fortsättningen.säger Global Gamings styrelseordförande, Peter Eidensjö.

Stefan Olsson, som kommer att leda ett innovationsteam som internt kallas Global Gaming Labs, säger: ”Det har varit en fantastisk resa både för mig personligen såväl som för Global Gaming under alla dessa år. Jag är innerst inne en utvecklare, problemlösare och entreprenör vilket jag får göra mindre och mindre nu när företaget nått en ny nivå. Jag vill ägna mina dagar åt banbrytande innovationsarbete och därför ser jag med tillförsikt fram emot den nya rollen samtidigt som andra i organisationen kan fokusera på förmågan att ta hand om vår tillväxt i flera länder och ett stort antal nya aktieägare.”

Processen att hitta en ny CEO är påbörjad och styrelsens ambition är att skapa en stabil övergång med en tillförordnad VD från organisationen. Joacim Möller, som började i företaget för ett och ett halvt år sedan som COO, möter de kraven med sin bakgrund som officer i Försvarsmakten samt kommunikatör och HR från Hoist Group och Scania.

”Varje dag vidtar vi åtgärder för att säkerställa vår fortsatta tillväxt med bibehållen innovationsförmåga. Vi strävar hela tiden efter att driva nya idéer och jag känner mig stolt, exalterad och ödmjuk inför uppgiften att få vara en del av omorganisationen och det fortsatta arbetet med att skapa värde för våra ägare”, säger Joacim Möller.

För ytterligare information kontakta:

Peter Eidensjö, styrelseordförande

Peter.eidensjo@globalgaming.com

Tel 0709279614

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 april 2018, klockan 08:30 CET.