Global Gaming meddelar idag att man tillsätter Niklas Jönsson som CFO eftar att Christoffer Tell på egen begäran slutar som CFO. Niklas kommer tillträda 1 januari 2019 och Christoffer kommer finnas kvar som rådgivare till management fram till 28 februari 2019.

Niklas har stor erfarenhet av att jobba med tillväxtbolag inom iGaming senast från sin postion som CFO för Evolution Gaming Malta. Tidigare har Niklas en bakgrund från PWC som auktoriserad revisor.

”Det är otroligt inspirerande att vara med på den fortsatta resa som Global Gaming har påbörjat. Min tidigare roll inom branschens leverantörsled gör att jag nu vill fortsätta min personliga utveckling på operatörssidan.” säger Niklas Jönsson.

”De tre senaste åren har varit en fantastik resa både för bolaget och mig personligen. Notering på Nasdaq First North var ett landmärke men framför allt tillväxtresan som Global Gaming har vart med om och att vi nu har en årstakt på 1 miljard kronor. Vi har på kortid byggt upp ett fantastiskt bolag!” säger Christoffer Tell.

”Christoffer har varit en ytterst viktig pusselbit i Global Gamings tillväxtresa och jag kommer att sakna hans entusiasm och kunskap. Samtidigt ska det bli spännande att få med Niklas och hans erfarenhet på vår fortsatta resa” säger CEO, Joacim Möller.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Möller, VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 november 2018, klockan 08:45 CET

English version

Global Gaming appoints new CFO 

Global Gaming has appointed Niklas Jönsson as CFO to succeed Christoffer Tell who is stepping down at his own request. Niklas will take up his new role on January 1, 2019 and Christoffer will stay on in an advisory role to management until February 28, 2019. 

Niklas has extensive experience working with growth companies in iGaming, most recently from his position as CFO for Evolution Gaming Malta. He comes from a background as Authorized Public Accountant with PWC. 

“It’s incredibly inspiring to be part of the continued journey that Global Gaming has started. Having come from the supplier side of the industry, I now want to continue my personal development on the operator side.” said Jönsson. 

“The past three years have been a fantastic journey both for the company and myself personally. The listing on Nasdaq First North was a big milestone but, above all, the growth that Global Gaming has achieved, and the fact that we now have an annual rate of SEK 1 billion. We have managed to build a fantastic company in such a short time!” commented Christoffer Tell. 

“Christoffer has been an extremely important piece of the puzzle in Global Gaming’s growth and I will miss his enthusiasm and his knowledge. 

“At the same time, it will be exciting to have Niklas and his experience onboard on our journey.” said CEO Joacim Möller.

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands.

Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

For further information, please contact:

Joacim Möller, CEO
Email: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-mail: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication under the responsibility of the above contacts on 22 November 2018 at 8:45 CET.