Global Gaming går ut och korrigerar marknadens förväntningar på kvartal 1. Intäkterna beräknas öka med 14 procent kvartal mot kvartal och summeras till cirka 198 mkr med EBIT cirka 29 mkr.

Nyligen publicerad analys från ABG Sundal Collier ligger i linje med det som Global Gamings ledning förväntar sig för helåret 2018, men för mycket intäkter och vinst har allokerats till första kvartalet.

I VD ord för bokslutskommunikén 2017 guidades om att tillväxten för Ninja Casino var 35 procent när man jämförde perioden 1 januari – 15 februari 2018 med perioden 1 oktober – 15 november 2017. När kvartalet stängs så summeras tillväxten för kvartal 1 2018 för Ninja Casino till en tillväxt på 25 procent jämfört med kvartal 4 2017. Ninja Casinos intäkter uppgick under kvartal 1 2018 till 82 procent av koncernens totala intäkter för kvartalet. Tilläggas ska även att kvartal 4 är det säsongsmässigt starkaste kvartalet för branschen och kvartal 1 är normalt svagare.

Marknadsföringskostnaderna har varit de högsta i företagets historia och beräknas summeras till 32 procent av företagets intäkter under kvartal 1 2018. ”Ökningen är till stor del hänförlig till den satsningen som gjordes för Ninja Casino i samband med de för Sverige lyckade skidtävlingarna under vinter OS. Marknadssatsningar av den här karaktären bör ses som lite mer långsiktiga investeringar i varumärket som inte ger samma direkta återbäring som man får av digital marknadsföring.”- säger Joacim Möller, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Joacim Möller, tf VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 8 maj 2018, klockan 16:25 CET.