Styrelsen för Global Gaming 555 AB har noterat att bolagets huvudägare ENLABS utökat sitt aktieinnehav från 29.89% till 54,06% av samtliga aktier och röster. Därmed har ENLABS passerat budpliktsgränsen och därför meddelat att man har för avsikt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande till bolagets övriga aktieägare.

Global Gaming 555 AB:s styrelseordförande Niklas Bråthén, tillika styrelseordförande i ENLABS, har själv förklarat sig jävig och kommer därför inte att medverka i någon form av beslut eller beredningsprocess i denna fråga.

Styrelsen förbereder den fortsatta processen.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.