Global Gamings intäktstillväxt under Q3 uppgick till cirka 30% jämfört med föregående kvartal. Starten för den nya marknadskampanjen för Ninja Casino (som beskrivs i detalj i pressmeddelande från den 4 oktober som finnas att läsa på http://www.globalgaming.com) försenades något på grund av avtalsdiskussionen mellan Discovery Networks och ComHem/Boxer, och har lett till att förväntade intäkter och beräknade kostnader för kampanjen i september delvis förskjuts in i Q4. Bolaget står fast vid målsättningen för 2017 som kommunicerats i samband med den pågående noteringsprocessen på First North, intäkter 500 MSEK och EBIT 90 MSEK.

http://www.globalgaming.com
http://www.ninjacasino.com

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsson, VD                      
Tel.+46 702 216050
E-post: stefan.olsson@globalgaming.com

Christoffer Tell, CFO
Tel. +46 703 173494
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com