Latest
Press Releases

February 12, 2020

Spelinspektionen avslår Viral Interactives ansökan om att lägga till Ninjacasino.se på nuvarande licens. (English version follows)

Som tidigare kommunicerats har Global Gaming överlåtit domänen Ninjacasino.se till Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel utfärdad av Spelinspektionen. Viral Interactive ansökte i samband med överlåtelsen om att få lägga till Ninjacasino.se till sina övriga domäner …
January 08, 2020

Global Gaming 555 AB: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd för överklagat licensbeslut (English version follows)

Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd:s licenser att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel. Spelinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten som den 12 november 2019 beslutade att avslå överklagandet. Förvaltningsrättens beslut överklagades till …
November 21, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – September 2019 (English translation)

Third Quarter, July – September 2019 Revenue for the period amounted to SEK 60.3 (253.1) million. Operating profit was SEK -37.6 (60.3) million. Profit after tax for the period was SEK -37.0 (54.3) million, or SEK -0.91 (1.33)  per share. …
November 21, 2019

Global Gaming 555 AB - Delårsrapport januari-september 2019

Kvartal 3, juli - september 2019 Intäkterna uppgick till 60,3 (253,1) mkr. Rörelseresultatet blev -37,6 (60,3) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -37,0 (54,3) mkr, motsvarande -0,91 (1,33) kr per aktie. Operationellt kassaflöde uppgick till -34,9 (59,8) mkr. Delårsperioden, januari …

Archive

November 21, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – September 2019 (English translation)

Third Quarter, July – September 2019 Revenue for the period amounted to
November 21, 2019

Global Gaming 555 AB – Delårsrapport januari-september 2019

Kvartal 3, juli – september 2019 Intäkterna uppgick till 60,3 (253,1) mkr.
November 12, 2019

Global Gaming 555 AB: Överklagan av beslut om återkallad licens avslås av förvaltningsrätten (English version follows)

Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB – Interim report January – June 2019

Second Quarter, April – June 2019 Revenue for the period amounted to
August 15, 2019

Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport januari-juni 2019

Kvartal 2, april – juni 2019 Intäkterna uppgick till 132,2 (227,8) mkr.
August 14, 2019

Beslut från Extra bolagsstämma Global Gaming

Global Gaming 555 AB höll den 14 augusti 2019 en extra bolagsstämma,
2 of 12
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy