Latest
Press Releases

May 16, 2019

Kommuniké från årsstämman 2019 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 16 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret …
May 14, 2019

Global Gaming 555 AB Kvartalsrapport januari-mars 2019

Kvartal 1, januari - mars 2019 Intäkterna uppgick till 162,1 (198,6) mkr. Rörelseresultatet blev-43,3 (29,3) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -41,5 (25,8) mkr, motsvarande -1,02 (0,65) kr per aktie. Övriga väsentliga händelser under kvartalet Fördjupat samarbete med betalningsleverantören Trustly. …
April 29, 2019

Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund utsedd till tf VD (English version follows)

Styrelsen i Global Gaming har idag utsett Tobias Fagerlund till t.f. VD och koncernchef. Nuvarande VD Joacim Möller kommer att lämna sitt uppdrag i koncernen med omedelbar verkan. Tobias sitter i styrelsen för bolaget sedan 2016. Den förändring som den …
April 26, 2019

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2018 (rättelse) (English version follows)

Den pressrelease som skickades ut den 25 april innehöll felaktigt följande stycke: Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april …

Archive

April 29, 2019

Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund utsedd till tf VD (English version follows)

Styrelsen i Global Gaming har idag utsett Tobias Fagerlund till t.f. VD
April 26, 2019

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2018 (rättelse) (English version follows)

Den pressrelease som skickades ut den 25 april innehöll felaktigt följande stycke:
April 25, 2019

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2018 (English version follows)

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets
April 15, 2019

Annual General Meeting 2019

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma torsdagen
April 15, 2019

Komplettering: Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning samt lämnar preliminära siffror avseende Q1 2019 (English version follows)

Detta pressmeddelande inkluderar samma information som publicerades igår med tillägg angående information
April 14, 2019

Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning (English version follows)

Styrelsen för Global Gaming har beslutat att dra tillbaka det i bokslutskommunikén
2 of 9
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy