Latest
Press Releases

May 16, 2019

Kommuniké från årsstämman 2019 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 16 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret …
May 14, 2019

Global Gaming 555 AB Kvartalsrapport januari-mars 2019

Kvartal 1, januari - mars 2019 Intäkterna uppgick till 162,1 (198,6) mkr. Rörelseresultatet blev-43,3 (29,3) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -41,5 (25,8) mkr, motsvarande -1,02 (0,65) kr per aktie. Övriga väsentliga händelser under kvartalet Fördjupat samarbete med betalningsleverantören Trustly. …
April 29, 2019

Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund utsedd till tf VD (English version follows)

Styrelsen i Global Gaming har idag utsett Tobias Fagerlund till t.f. VD och koncernchef. Nuvarande VD Joacim Möller kommer att lämna sitt uppdrag i koncernen med omedelbar verkan. Tobias sitter i styrelsen för bolaget sedan 2016. Den förändring som den …
April 26, 2019

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2018 (rättelse) (English version follows)

Den pressrelease som skickades ut den 25 april innehöll felaktigt följande stycke: Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april …

Archive

March 06, 2019

Global Gaming 555 AB (publ) Addendum: Ytterligare information avseende fördjupade samarbetet med Trustly

Detta pressmeddelande inkluderar samma information som publiserades tidigare idag med tillågg och
March 06, 2019

Global Gaming fördjupar samarbetet med betaltjänstleverantören Trustly (English version follows)

Global Gamings dotterbolag SafeEnt Ltd har ingått ett avtal om fördjupat samarbete
March 01, 2019

Uttalande från VD

VD för Global Gaming, Joacim Möller, bemöter den snabbt spridda oron och
February 28, 2019

Global Gaming 555 AB bokslutskommuniké helår 2018

Kvartal 4, oktober – december 2018 • Intäkterna ökade med 35 procent
December 21, 2018

Global Gaming ingår avtal med betalningsförmedlaren Zimpler (English version follows)

Global Gamings dotterbolag SafeEnt Ltd har idag ingått ett avtal med betalningsförmedlaren
December 21, 2018

Global Gaming lanserar Ninja Casino på nya plattformen den 1 januari 2019 (ENGLISH VERSION FOLLOWS)

Global Gaming lanserar Ninja Casino på svensk licens den 1 januari 2019
3 of 9
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy