Med anledning av att Enlabs AB, som äger 95,8% av aktier och röster i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”), den 5 november publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020, redovisar Global Gaming här sitt preliminära resultat för samma period.

Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 198 MSEK (354,6) samt för tredje kvartalet till 68 MSEK (60,3).

Resultat efter skatt för perioden januari-september uppgick till 13 MSEK (-90,3) samt för tredje kvartalet till 12 MSEK (-37,0).

 

För ytterligare information, kontakta:
 

Christian Rasmussen, tf VD
+46 (0)761 05 13 44, 

christian.rasmussen@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 18:00.

 

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.