Bolaget har vid kl 23:00 erhållit information från styrelseledamöterna Arne Reinemo och Adriana Hamberg som har idag ingått avtal med Enlabs om att avyttra del av sitt och närståendes innehav. Arne har ingått avtal om att avyttra 361 575 aktier samt närstående till Adriana har ingått avtal om att avyttra 1 300 000 aktier i Global Gaming, vilket motsvarar 4,1% av det totala antalet aktier i Global Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD
E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com
Tel: +46 (0) 704 15 05 85
Niklas Jönsson, CFO
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com

Tel: +46 (0) 8 551 154 31

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 23:45.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.