Latest
Reports

April 25, 2018

Annual Report 2017 (Swedish)

The financial year covers the period January 01 - December 31, 2017 Arsredovisning-2017-SE
April 25, 2018

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2017

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.globalgaming.com. För ytterligare information, kontakta: Christoffer Tell, CFO +46 (0)8 551 154 31, christoffer.tell@globalgaming.com  Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt …
March 26, 2018

Year-end report 2017 (in English)

English version of the Year-end report for 2017. Translated from the original Swedish document released on Feb 28, 2018.
February 28, 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2017

rörelseresultatet för helåret ökade drygt tio gånger till 122 mkrKvartal 4, oktober - december 2017 • Intäkterna ökade med 451 procent och uppgick till 174,6 (31,7) mkr• Rörelseresultatet ökade till 42,0 (2,0) mkr• Resultatet efter skatt förbättrades till 37,9 (1,8) …

Archive

November 30, 2017

Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalets rörelseresultat ökade med 59 procent jämfört med Q2.
August 31, 2017

Quarterly report 2017 Q2

The quarterly overview covers the period from April 1 to June 30, 2017.
August 31, 2017

Quarterly report 2017 Q2, English

The quarterly overview covers the period from April 1 to June 30, 2017.
June 20, 2017

Quarterly report 2017 Q1

The quarterly overview covers the period from January 1 to March 31,
June 20, 2017

Quarterly report 2017 Q1, English

The quarterly overview covers the period from January 1 to March 31,
June 07, 2017

Annual report 2016, Swedish

The financial year covers the period from January 1 to December 31,
1 of 3