Latest
Reports

May 14, 2019

Global Gaming 555 AB Kvartalsrapport januari-mars 2019

Kvartal 1, januari - mars 2019 Intäkterna uppgick till 162,1 (198,6) mkr. Rörelseresultatet blev-43,3 (29,3) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -41,5 (25,8) mkr, motsvarande -1,02 (0,65) kr per aktie. Övriga väsentliga händelser under kvartalet Fördjupat samarbete med betalningsleverantören Trustly. …
May 07, 2019

Annual Report 2018 (English translation)

The financial year covers the period January 01 – December 31, 2018. This is a translation of the original Swedish document. Annual_Report_2018-EN
April 25, 2019

Annual Report 2018 (Swedish)

The financial year covers the period January 01 - December 31, 2018.
April 25, 2019

Global Gaming 555 AB publicerar årsredovisningen för 2018 (English version follows)

Global Gaming 555 ABs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.globalgaming.com. För ytterligare information, kontakta: Niklas Jönsson, CFO +46 (0)8 551 154 31, niklas.jonsson@globalgaming.com Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt …

Archive

September 04, 2018

Interim report January – June, 2018 (English)

The Interim Report covers the period January 1st – June 30th, 2018.
August 15, 2018

Global Gaming 555 AB delårsrapport januari-juni 2018

Kvartal 2, april – juni 2018 • Intäkterna ökade med 133 procent
May 29, 2018

Quarterly report 2018 Q1 (English)

The Quarterly report covers the period January 1st – March 31st, 2018 Q1-2018-EN
May 23, 2018

Annual Report 2017 (English translation)

The financial year covers the period January 01 – December 31, 2017. This
May 15, 2018

Quarterly report 2018 Q1 (Swedish)

The quarterly report covers the period from January 1 to March 31,
May 15, 2018

Global Gaming 555 AB delårsrapport januari-mars 2018

Kvartal 1, januari – mars 2018 • Intäkterna ökade till 198,6 (54,3)
3 of 6
We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy